Hotel Opon

Hotel Opon
opony hotelPrzy zakupie 4 opon lub kompletnych kół w Autoryzowanym Serwisie Forda

HOTEL OPON w promocyjnej cenie 1 PLN
Hotel Opon oferuje:

  • ochronę przed szkodliwym działaniem: światła (ciemne pomieszczenie), ciepła (optymalna temperatura od -5˚C do 25˚C), olejów mineralnych, smarów, kwasów i wilgoci,
  • ustawienie opon pionowo na paletach lub regałach,
  • niedopuszczenie do długotrwałego jednostronnego obciążenia lub składowania w sposób powodujący deformację opon,
  • zmianę pozycji opon i punktu oparcia (co 3 miesiące).
Promocja trwa do końca 2017 roku.